บล็อกพ่อโก้

จุดเริ่มต้นของการเป็นคุณครูของพ่อโก้ คือ การไปเป็นคุณพ่ออาสาสอนวิทยาศาสตร์ให้ห้องเรียนของลูก เมื่อครั้งที่ธีธัชยังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลที่ รร.อนุบาลบ้านพลอยภูมิ ยิ่งสอนก็ยิ่งสนุก เพราะเด็กในวัยเล็กๆอย่างนี้ มีความกระตือรือล้น ตื่นเต้นไปกับการทดลองทุกครั้ง ในที่สุดก็เริ่มเข้าไปสอนเป็นประจำที่บ้านพลอยภูมิสัปดาห์ละครั้ง

ต่อมาเมื่อเด็กๆค่อยเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กประถม พ่อโก้ก็ยังตามขึ้นมาสอนที่บ้านปฐมธรรมด้วย ตอนนี้ลูกๆทั้ง 3 ของพ่อโก้ก็เรียนอยู่ที่บ้านเรียนปฐมธรรมทั้งหมด ดังนั้นพ่อโก้จึงเป็นครูประจำของพวกเราไปแล้วค่ะ

การสอนวิทยาศาสตร์ของพ่อโก้ มีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังความรักและความสนุกในวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆ ดังนั้นเด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ตั้งข้อสังเกต ตั้งคำถาม ทดลอง และสรุป โดยพ่อโก้จะเขียนบล็อกเพื่ออธิบายในสิ่งที่สอนทุกครั้ง เพื่อเป็นวิทยาทานให้พ่อแม่ทุกคนสามารถนำไปเล่นกับลูกที่บ้านได้ค่ะ

บล็อกของพ่อโก้อยู่ที่นี่ค่ะ http://www.witpoko.com/