สุภาษิตพระร่วง

สุภาษิตพระร่วง

จับคู่สุภาษิต และความหมาย จากนั้นแสดงความคิดเห็นจุดมุ่งหมายของสุภาษิต เพื่อจัดหมวดหมู่สุภาษิตตามจุดมุ่งมุ่งหมาย เช่น การพูด การคบเพื่อน การเคารพผู้ใหญ่ การระวังอันตราย
4515

4516

4524

Save

Save

Save

Save

This entry was posted in Thai Language, มัธยม 2559 and tagged , . Bookmark the permalink.