ทัศนศึกษา โครงการบ้านแสนรักษ์

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 59 พี่ๆมัธยมได้มีโอกาสไปทัศนศึกษา ณ โครงการเกษตรอินทรีย์ บ้านแสนรักษ์ จ.นนทบุรี ไปดูแปลงสาธิตของคุณป้า นารี พูลสวัสดิ์ ซึ่งที่นี่ได้รับการสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรจาก บ.ไบโอ-อะกริ จำกัดและ SCG ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการหาตลาดให้

คุณพิมพ์พนิต  จันทร์โอทาน ได้กรุณามาเป็นวิทยากร พร้อมบรรยายสไลด์ เรื่อง”การจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจากการผลิตสู่การตลาด” เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่า การทำเกษตรอินทรีย์ทำอย่างไร มีการจัดการดิน แหล่งน้ำ ศัตรูพืช เงินทุน แรงงาน เลือกพืชที่ปลูกอย่างไร การรับรองมาตรฐาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการตลาดอย่างไร ขายให้ใคร ขนส่ง การประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไร ฯลฯ

20160908_093306

คุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน วิทยากรที่ใจดีของพวกเรา

20160908_110225

แปลงผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง โขมแดง โขมขาว ในพื้นที่ 7 ไร่ ส่งออกยุโรป

20160908_09174920160908_105228

20160908_092919

20160908_103803

This entry was posted in ทัศนศึกษา. Bookmark the permalink.