Author Archives: sasaikarn soontarosth

เกษตรอินทรีย์

สร้างค้างปลูกต้นไม้ %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c_%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%a1

Posted in Occupations and Technology, มัธยม 2559 | Comments Off on เกษตรอินทรีย์

ฝึกวาดภาพผลไม้

หลังจากเรียนเรื่อง  การไล่โทนสี สีร้อน สีเย็น และการลงสีทับซ้อนของวัตถุ คราวนี้จะลองวาดภาพจากของจริงดูบ้างค่ะ นายแบบ นางแบบก็คือ ผัก ผลไม้ที่ครูปอ นำมาให้ดูค่ะ  

Posted in Arts | Comments Off on ฝึกวาดภาพผลไม้

ทัศนศึกษา โครงการบ้านแสนรักษ์

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 59 พี่ๆมัธยมได้มีโอกาสไปทัศนศึกษา ณ โครงการเกษตรอินทรีย์ บ้านแสนรักษ์ จ.นนทบุรี ไปดูแปลงสาธิตของคุณป้า นารี พูลสวัสดิ์ ซึ่งที่นี่ได้รับการสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรจาก บ.ไบโอ-อะกริ จำกัดและ SCG ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการหาตลาดให้ คุณพิมพ์พนิต  จันทร์โอทาน ได้กรุณามาเป็นวิทยากร พร้อมบรรยายสไลด์ เรื่อง”การจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจากการผลิตสู่การตลาด” เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่า การทำเกษตรอินทรีย์ทำอย่างไร มีการจัดการดิน แหล่งน้ำ ศัตรูพืช เงินทุน แรงงาน เลือกพืชที่ปลูกอย่างไร การรับรองมาตรฐาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการตลาดอย่างไร ขายให้ใคร ขนส่ง การประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไร ฯลฯ

Posted in ทัศนศึกษา | Comments Off on ทัศนศึกษา โครงการบ้านแสนรักษ์