หลักการผสมสี

รู้จักสีโทนร้อน โทนเย็น หลักการของสีตรงข้าม หัดผสมสี และการฝึกไล่สี

5443 5445 5447 5459 5460

Save

Save

This entry was posted in Arts, มัธยม 2559 and tagged , , . Bookmark the permalink.